Montáž a nastavení plynové pružiny

Všechny plynové pružiny je nutné montovat ve svěráků tohoto typu.

 Montáž nebo demontáž bez svěráku může způsobit zníčení plynové pružiny .

Po nastavení uzávěru pouzdra, před jeho zpevněním je nutné kontrolovat správné nastavení štoku do podložky přes průřez válce.

 Pro nastavení je nutné mítí u sebe chronograf a šestihranný klíč 3 mm.

Chronografem změříme průměrnou rychlost (několik výstřelu). Potom rozšiřujeme sukni diabolky (je možno použit víčko od propisky) a znovu změříme průměrnou rychlost. Jsou dvě možnosti: rychlost diabolky s rozšířenou sukni bude vyšší nebo nižší.  

Pokud je rychlost výrazně vyšší (10m/s a víc) - pružina je moc silná.

Rozebiráme vzduchovku, vytáhneme pružinu. Najdeme šroub v zadní částí válce.

Pomalu odšroubujeme do syčení a hned zašroubujeme zpátky.

Vkládáme pružinu, montujeme vzduchovku a znovu měříme rychlost.

Opakovat do té doby než se rychlost diabolky, s rozšířenou sukni, trochu sníží (kolem 5 m/s).

Pro nastavení na potřebnou rychlost se může jednoduše měřít rychlost a vypouštět pružinu do potřebné míry.

Pro účastníky závodů se doporučuje znovu zkontrolovat rychlost po několíka stovkách výstřelů, jelikož těsnění pístu se vtírá a rychlost se může zvýšit. Také nezapomínejte na Charlesův zákon. Počítejte s tím, že pří zvýšení teploty rychlost může stoupat. Takže, když nastavujete vzduchovku při 0°C, tak při 20°C se přidá asi 3-5%. Takže doporučuje nastavovat vzduchovku při 20°C a kontrolovat rychlost před závodem.